İFADE!

İnsanoğlu Kendini İlk İfade Ediş Şekliydi Taşlar. 

 

Yeri Geldi, Atalarımızın  Binlerce Yıllık Mesajları 

Algılamamızı Sağlayan Bir İletişim Aracı,

Yeri Geldi Nebukadnezar’ın Babilin Asma Bahçelerindeki 

Sanatın En Önemli Parçası,  Yeri Geldi  Keopsun Yaptıdığı

En Büyük Piramit’in En Görkemli Parçası

Yeri Geldi Hasan Sabbah’ı  Yıllarca 

Koruyan  Alamut Kalesinin En Önemli Parçası Oldu.


Taşları Yeniden Yorumluyoruz.

Kendinizi En Net Şekilde İfade Etmenize Olanak Tanıyoruz

Fotoğrafın altyazısı